Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

800 137 200

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia

 W ramach TPK uzyskasz:

 • poradę medyczną
 • e–receptę
 • e–skierowanie
 • e–zwolnienie

szczegóły: TPK NFZ


 

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki(-rza) Koordynującej(-ego) 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie

  

Kierownik SPZOZ GOZ w Łopusznie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki(-rza) Koordynującej(-ego)  w SPZOZ GOZ w Łopusznie.

Szczegóły dotyczące konkursu


 

 W dniu 16 marca 2021 r. po wielomiesięcznych staraniach, SPZOZ GOZ w Łopusznie otrzymał nieodpłatnie
od Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach samochód marki Mercedes VITO 111

Samochód będzie wykorzystywany przez personel medyczny naszego Ośrodka Zdrowia
w celu dojazdu do Pacjentów


Informujemy, że w SPZOZ GOZ w Łopusznie uruchomiony został punkt szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prosimy o kontakt telefoniczny w celu zapisania się na termin szczepienia

tel. 41 39 14 140 lub 41 39 14 027

Pod ww. numerami telefonów można zgłaszać zapotrzebowanie na transport oraz uzyskać więcej informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie

  

  

Informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie wyłoniła kandydaturę lek. med. Macieja Bieleckiego na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych SPZOZ GOZ w Łopusznie.

   Informacja o wyborze

  


 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW 
SP ZOZ GOZ W ŁOPUSZNIE

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Łopuszno informujemy, co następuje:

związku z wprowadzeniem stanu epidemii zawiadamia się, że od poniedziałku tj. 23.03.2020 r. do odwołania przychodnia będzie funkcjonowała tak, jak po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, czyli pacjenci chcący skorzystać 
z porady lekarza w SP ZOZ GOZ w Łopusznie są zobowiązani 
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI do kontaktu TELEFONICZNEGO pod nr 
tel.: (41) 391-40-27, (41) 391-41-40
Kierownik Tomasz Jagiełło: 603 380 240

 Po telefonicznej konsultacji z lekarzem pacjent zostanie poinstruowany o dalszych działaniach. Osoby, które nie zastosują się do w/w zaleceń, nie zostaną wpuszczone na teren Gminnego Ośrodka Zdrowia.

W przypadku stwierdzania przez lekarza o konieczności wizyty pacjenta w Gminnym Ośrodku Zdrowia, zostanie on umówiony na konkretną godzinę do wskazanego lekarza. Recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia będą wystawiane telefonicznie.

Bardzo prosimy o przekazywanie powyższych informacji wszystkim pacjentom przynależącym do SP ZOZ GOZ w Łopusznie, w szczególności osobom starszym, których dostęp do internetu może być mniejszy.

Jednocześnie przypominamy o infoliniach, na które należy się zgłaszać w razie wystąpienia niepokojących objawów, tj.:

Pacjenci z objawami ostrej infekcji
WYSOKA GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ,
PROBLEMY Z ODDYCHANIEM,

którzy przebywali za granicą lub w innym miejscu, gdzie występuje KORONAWIRUS lub mieli kontakt z osobami przebywającymi w tych miejscach, powinni zgłosić się BEZPOŚREDNIO do Oddziału Zakaźnego 

w Kielcach ul. Radiowa. Pacjenci, którzy mieli kontakt z osobami chorymi powinni bezzwłocznie zawiadomić Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
tel. 606 370 108 lub 41 345 46 22.

 

* W sprawach dotyczących ginekologii prosimy o kontakt bezpośrednio z Położną Marzeną Staszczyk pod nr tel. 604 785 342

W związku z drugim etapem znoszenia obostrzeń informujemy, że fizjoterapia w SPZOZ Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łopusznie wznowi swoją działalność 18.05.2020 r. Do tego czasu personel jest do dyspozycji pod numerami telefonów podanymi powyżej.

 

OGŁOSZENIE

         W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Łopuszno, z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, pobieranie materiału do badań będzie realizowane przy zachowaniu bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty tj. pod numerami tel. 41-391-40-27; 41 391-41-40

        Ze względu na obecnie panującą w kraju sytuację, należy ściśle przestrzegać poniższych zasad:

 • w gabinecie może przebywać tylko jedna zdrowa osoba - w szczególnych przypadkach dopuszcza się obecność opiekuna (nie wlicza się personelu medycznego),
 • obowiązuje stosowanie maseczek zasłaniających usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych,
 • na pobranie można się zgłosić, jeżeli brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u pacjenta, jak i innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2),
 • zarówno pacjent, jak i domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19,
 • każdy z pacjentów będzie zobowiązany do uzupełnienia ankiety wstępnej kwalifikacji w dniu pobierania materiału do badań.

 

OGŁOSZENIE

DLA PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W ŁOPUSZNIE

 

Ze względu na zaistniałą w ostatnim czasie sytuację w kraju związaną
z epidemią COVID - 19 informujemy, że w momencie, kiedy zostaną odwołane obostrzenia dotyczące przyjmowania Pacjentów w SPZOZ GOZ w Łopusznie, w trosce  o zdrowie i bezpieczeństwo Pacjentów, rejestracja odbywać się będzie telefonicznie pod numerami:
tel. (41) 391-40-27, (41) 391-41-40


Wizyty zostaną ustalone indywidualnie dla każdego Pacjenta na konkretną godzinę.

Godziny rejestracji pozostają bez zmian tj. od 800 – 1700

 

Drodzy Pacjenci!

         W związku z ciągle trwającą pandemią w naszym kraju i nadal istniejącym niebezpieczeństwem powstania nowych ognisk zakażeń koronawirusem, podstawowym sposobem komunikacji z Ośrodkiem Zdrowia w Łopusznie pozostaje kontakt telefoniczny.

         Tylko telefonicznie można zapiać się do lekarza, zaktualizować swój numer telefonu w celu realizacji teleporady lekarskiej, podać nazwy leków, które są niezbędne do kontynuacji leczenia, otrzymać kod do realizacji e-recepty w aptece czy zasięgnąć innej informacji.

Do Ośrodka Zdrowia można dzwonić pod cztery numery telefonów:

                             (41) 391-40-27; (41) 391-41-40

         Bardzo często zdarza się, że wszystkie numery są zajęte, co wynika z dużej ilości jednoczesnych połączeń. Utrudnienie to występuje  z reguły w godzinach
800 - 1000, dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w tym bardzo trudnym dla nas wszystkich okresie.

         Ośrodek Zdrowia w Łopusznie nie jest zamknięty dla Pacjentów. Na dowód potwierdzenia ciągłej pracy SPZOZ GOZ w Łopusznie w pełnym zakresie informuję, że statystycznie w miesiącu czerwcu dziennie przyjęto w przychodni około 14 osób, udzielono około 70 teleporad, wystawiono około 78 recept, co w skali miesiąca daje około 300 wizyt osobistych Pacjentów, 1500 teleporad, 1700 recept. Oprócz tego zaszczepionych zostało 59 dzieci, wykonano różnego rodzaju zabiegi 119 osobom w gabinecie zabiegowym oraz dziennie pobierano materiał do badań od 12-15 osób. (Punkt pobrań został przywrócony od dnia 29.06.2020r. i działa do dnia dzisiejszego. Pacjenci umawiani są telefonicznie na konkretne godziny w 15 minutowych odstępach. Mimo to, przyjmowani są również Pacjenci nie umówieni.)

        Oprócz przedstawionych powyżej danych statystycznych, lekarze w przypadku konieczności wizyty u Pacjenta w domu, w pełni zabezpieczeni udają się na wizyty domowe. Wszyscy Pacjenci mają zapewnioną kompleksową opiekę. Oczywiście, aby zachować wszelkie środki ostrożności, w pierwszej kolejności Pacjenci umawiani są na teleporady. Podczas rozmowy z Pacjentem, lekarz podejmuje decyzję czy konieczna jest wizyta w Przychodni, bądź też wizyta domowa. Dzięki takiemu rozwiązaniu, unikamy kolejek osób oczekujących na wejście do gabinetu na korytarzu, a w związku z tym, również przenoszenia ewentualnych chorób z osoby na osobę.

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁOPUSZNIE

ul. Strażacka 10 26-070 Łopuszno

 • Kierownik SPZOZ GOZ w Łopusznie - Tomasz Jagiełło
 • p.o. Pielęgniarki Koordynującej - mgr Edyta Cedro

 

 

 

Ośrodek w Łopusznie:

-poradnia ogólna

-poradnia dziecięca

-punkt pobrań

-gabinet położnej

-poradnia '' K "

-gabinet zabiegowy

-gabinet szczepień

-gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

-gabinet pielęgniarki środowiska wychowania i nauczania

-gabinet fizjoterapii