Przyjmowanie materiału diagnostycznego do badania

Wydawanie wyników 

Poniedziałek 8.00 - 9:30 13.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 9:30 13.00 - 18.00
Środa 8.00 - 9:30 13.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 9:30 13.00 - 18.00
Piątek 8.00 - 9:30 13.00 - 18.00

 

Badania, zgodnie z katalogiem badań wskazanych przez NFZ jako możliwe do wykonania w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, wykonywane są na podstawie skierowania lekarza prowadzącego zatrudnionego w Zakładzie.

W punkcie pobrań wykonywane są również badania odpłatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem.