INFORMACJA
 
W dniu 02 maja 2024 r. (czwartek) Ośrodek Zdrowia w Łopusznie czynny będzie w godzinach 8:00 - 15:00.
W stanach nagłych prosimy o kontakt ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach pod numerem tel. 41 344 53 11
 
Po godz. 18:00 świadczenia medyczne udzielane są przez jednostki wskazane na stronie ŚwOW Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem
 

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Adaptacji części pomieszczenia poczekalni na pomieszczenie do ćwiczeń w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie, ul. Strażacka 10, 26-070 Łopuszno

Szczegółowe informacje dotyczące przebudowy znajdują się w pliku

 

Zapraszamy do składania ofert. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod nr tel. 603 380 240

 

 


Zapraszamy na portal Akademia NFZ

Znajdziesz w nim:

 • ponad 20 zaleceń badań generowanych w zależności od wieku – od malucha do seniora
 • ponad 30 multimediów o zdrowych nawykach i aktywności fizycznej, w tym: e-booki, filmy, podcasty, magazyny, quizy
 • ponad 40 artykułów o profilaktyce
 • intuicyjne przekierowanie do najważniejszych usług NFZ i przydatnych wyszukiwarek: kioski profilaktyczne, mammobusy, dentobusy, programy profilaktyczne, Diety NFZ, Moje IKP, Gdzie się Leczyć.

 

 
 

Zapraszamy do poradni neurologii i rehabilitacji medycznej

 ,


  Plebiscyt Medyczny HIPOKRATES 2023

  Redakcja „Echa Dnia” informuje, że nasza placówka medyczna została zgłoszona przez pacjentów do nagrody w tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego HIPOKRATES 2023. To największy plebiscyt medyczny w Polsce, który w naszym województwie jest co roku prowadzony przez dziennik.

W kategorii Pediatra Roku zgłoszony został lekarz Maciej Bielecki.

Głosowanie w plebiscycie rozpoczyna się już we wtorek, 12 września. Wszystkie informacje o akcji oraz pełną listę nominowanych można znaleźć w artykule w naszym serwisie pod adresem www.echodnia.eu/swietokrzyskie/hipokrates

 

 

Szczepienia przeciw HPV 

 

SPZOZ GOZ w Łopusznie realizuje program szczepień ochronnych p/HPV
Program kierowany jest do dziewczynek  i chłopców urodzonych w roku  2010 i 2011
Zapisy na szczepienie odbywają się osobiście  w rejestracji lub telefonicznie
pod numerami telefonu: 41 39 14 027, 41 39 14 140

Szczegóły programu na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/hpv


 


 

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie
zaprasza do złożenia oferty na instalację paneli fotowoltaicznych

 

Protokół z wyboru oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty


 

Ponowiony Konkurs na stanowisko Pielęgniarki(-rza) Koordynującej(-ego) 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie

  

W związku z brakiem rozstrzygnięcia w pierwszym terminie, Kierownik SPZOZ GOZ w Łopusznie ponownie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki(-rza) Koordynującej(-ego)  w SPZOZ GOZ w Łopusznie.

Szczegóły dotyczące konkursu

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Pani Ewy Mikołajczyk wskazała Panią Barbarę Jabłońską jako zwyciężczynię konkursu.Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej. Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do SPZOZ GOZ w Łopusznie, zostanie udzielona adekwatna pomoc medyczna. Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Więcej informacji oraz komunikat w języku ukraińskim znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

 
 Na terenie Gminy Łopuszno prowadzone są zbiórki artykułów pierwszej potrzeby.
Gdzie i kiedy można przekazać stosowne artykuły?
 •  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie, ul. Strażacka 12, 26 - 070 Łopuszno
 •  Gminny Ośrodek Sportowo -  Wypoczynkowy w Łopusznie, ul. Włoszczowska 40, 26 - 070 Łopuszno
 •  Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie, ul. Włoszczowska 3, 26 - 070 Łopuszno

 Co można przekazać w ramach prowadzonej zbiórki dla uchodźców z Ukrainy?

 •  podstawowe środki higieny osobistej (mydło, żel pod prysznic, mokre chusteczki, chusteczki higieniczne, podpaski, pasty do zębów i szczoteczki do zębów itp.), 
 •  pampersy, mleko modyfikowane dla niemowląt, jedzenie w słoiczkach dla małych dzieci i plastikowe łyżeczki do karmienia itp., 
 •  kawę, herbatę, wodę, soki dla dzieci, suche ciastka, paluszki, krakersy, zupki chińskie i przekąski, które można na szybko przygotować i zabrać z sobą w podróż,
 •  żywność długoterminową tj. makaron, kaszę, konserwy itp., 
 •  batony energetyczne, orzechy i bakalie, 
 •  koce, śpiwory i płaszcze przeciwdeszczowe, 
 •  kubki, termosy i kubki termiczne,
 •  baterie, ładowarki do telefonów i powerbanki,
 •  kolorowanki dla dzieci. 

 


 

 Zapraszamy do nowego gabinetu dietetycznego

 

 
 

 Program "Profilaktyka 40 PLUS"

 

We współpracy w siecią laboratoriów Diagnostyka zapraszamy Naszych Pacjentów
do udziału w programie "Profilaktyka 40 PLUS". 

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. Udział w programie jest bezpłatny.

Program skierowany jest do Polaków, którzy:

 • w roku przeprowadzenia badania ukończą lub ukończyli 40 lat
 • nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS
 • uzupełnili ankietę przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53.

Jak skorzystać z pakietu

 1. Wypełnij ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53.
 2. Poczekaj 2 dni robocze na wystawienie e-skierowania.
 3. Wybierz placówkę, w której chcesz zrealizować badania, skontaktuj się z nią i umów na termin badania.
 4. Na badanie zabierz dowód osobisty.
 5. Odbierz wyniki badań w placówce, w której realizowałeś świadczenie, lub przez IKP.

UWAGA: E-skierowanie jest ważne do końca 2021 roku.

Placówki Laboratorium Diagnostyka, w których realizowane są badania 40 PLUS:

 • Kielce, ul. Jagiellońska 74
 • Kielce, ul. Warszawska 218e
 • Ostrowiec Św. ul. Siennieńska 12
 • Skarżysko-Kam, ul. Zielna 16
 • Końskie, ul. Spółdzielcza 8b
 • Tarnobrzeg, ul. Kopernika 21
 • Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 11/12

Ulotka programu "Profilaktyka 40 PLUS"

Szczegółowe informacje dostępne na stronach Diagnostyki oraz pacjent.gov.pl

 

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE 2021/2022

W sezonie 2021/2022 bezpłatne szczepionki przeciw grypie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. obejmują:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie,
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub w punkcie aptecznym,
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
 • nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione na uczelni,
 • studentów i doktorantów uczestniczących w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, w szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, w przedszkolu lub w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,
 • Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 roku.

Dodatkowo następujące szczepionki przeciw grypie objęte są refundacją i będą dostępne bezpłatnie lub jako preparaty z 50% refundacją.
VaxigripTetra (inaktywowana 4-walentna szczepionka przeciw grypie, podawana we wstrzyknięciu):

bezpłatnie
– kobiety w ciąży i osoby powyżej 75 r.ż.*,
odpłatność 50%
– dzieci po ukończeniu 24 miesiąca życia, a przed ukończeniem 60 miesiąca życia,
– osoby powyżej 65 roku życia,
– osoby w wieku 18 – 65 w przypadku dodatkowych chorób**
Influvac Tetra (inaktywowana 4-walentna szczepionka przeciw grypie, podawana we wstzryknięciu):
bezpłatnie
– kobiety w ciąży,
odpłatność 50%
– osoby w wieku 18 – 65 w przypadku dodatkowych chorób*
Fluenz Tetra (żywa, donosowa 4-walentna szczepionka przeciw grypie):
odpłatność 50%
– dzieci po ukończeniu 24 miesiąca życia, a przed ukończeniem 60 miesiąca życia.

*Szczepionka VaxigripTetra będzie dostępna bezpłatnie dla osób w wieku ≥75 lat w ramach projektu „Leki 75+”.

**Profilaktyka grypy u osób w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia z grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy: po przeszczepieniu narządu miąższowego, z niewydolnością układu oddechowego, astmą oskrzelową, POChP, niewydolnością układu krążenia, chorobą wieńcową, niewydolnością nerek, nawracającym zespołem nerczycowym, chorobami wątroby, metabolicznymi, w tym cukrzycą, neurologicznymi oraz neurorozwojowymi, z upośledzeniem układu odporności, w tym po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego.


Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

800 137 200

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia

 W ramach TPK uzyskasz:

 • poradę medyczną
 • e–receptę
 • e–skierowanie
 • e–zwolnienie

szczegóły: TPK NFZ


 

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki(-rza) Koordynującej(-ego) 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie

  

Kierownik SPZOZ GOZ w Łopusznie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki(-rza) Koordynującej(-ego)  w SPZOZ GOZ w Łopusznie.

Szczegóły dotyczące konkursu


 

 W dniu 16 marca 2021 r. po wielomiesięcznych staraniach, SPZOZ GOZ w Łopusznie otrzymał nieodpłatnie
od Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach samochód marki Mercedes VITO 111

Samochód będzie wykorzystywany przez personel medyczny naszego Ośrodka Zdrowia
w celu dojazdu do Pacjentów


Informujemy, że w SPZOZ GOZ w Łopusznie uruchomiony został punkt szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prosimy o kontakt telefoniczny w celu zapisania się na termin szczepienia

tel. 41 39 14 140 lub 41 39 14 027

Pod ww. numerami telefonów można zgłaszać zapotrzebowanie na transport oraz uzyskać więcej informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie

  

  

Informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie wyłoniła kandydaturę lek. med. Macieja Bieleckiego na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych SPZOZ GOZ w Łopusznie.

   Informacja o wyborze

  


 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW 
SP ZOZ GOZ W ŁOPUSZNIE

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Łopuszno informujemy, co następuje:

związku z wprowadzeniem stanu epidemii zawiadamia się, że od poniedziałku tj. 23.03.2020 r. do odwołania przychodnia będzie funkcjonowała tak, jak po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, czyli pacjenci chcący skorzystać 
z porady lekarza w SP ZOZ GOZ w Łopusznie są zobowiązani 
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI do kontaktu TELEFONICZNEGO pod nr 
tel.: (41) 391-40-27, (41) 391-41-40
Kierownik Tomasz Jagiełło: 603 380 240

 Po telefonicznej konsultacji z lekarzem pacjent zostanie poinstruowany o dalszych działaniach. Osoby, które nie zastosują się do w/w zaleceń, nie zostaną wpuszczone na teren Gminnego Ośrodka Zdrowia.

W przypadku stwierdzania przez lekarza o konieczności wizyty pacjenta w Gminnym Ośrodku Zdrowia, zostanie on umówiony na konkretną godzinę do wskazanego lekarza. Recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia będą wystawiane telefonicznie.

Bardzo prosimy o przekazywanie powyższych informacji wszystkim pacjentom przynależącym do SP ZOZ GOZ w Łopusznie, w szczególności osobom starszym, których dostęp do internetu może być mniejszy.

Jednocześnie przypominamy o infoliniach, na które należy się zgłaszać w razie wystąpienia niepokojących objawów, tj.:

Pacjenci z objawami ostrej infekcji
WYSOKA GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ,
PROBLEMY Z ODDYCHANIEM,

którzy przebywali za granicą lub w innym miejscu, gdzie występuje KORONAWIRUS lub mieli kontakt z osobami przebywającymi w tych miejscach, powinni zgłosić się BEZPOŚREDNIO do Oddziału Zakaźnego 

w Kielcach ul. Radiowa. Pacjenci, którzy mieli kontakt z osobami chorymi powinni bezzwłocznie zawiadomić Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
tel. 606 370 108 lub 41 345 46 22.

 

* W sprawach dotyczących ginekologii prosimy o kontakt bezpośrednio z Położną Marzeną Staszczyk pod nr tel. 604 785 342

W związku z drugim etapem znoszenia obostrzeń informujemy, że fizjoterapia w SPZOZ Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łopusznie wznowi swoją działalność 18.05.2020 r. Do tego czasu personel jest do dyspozycji pod numerami telefonów podanymi powyżej.

 

OGŁOSZENIE

         W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Łopuszno, z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, pobieranie materiału do badań będzie realizowane przy zachowaniu bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty tj. pod numerami tel. 41-391-40-27; 41 391-41-40

        Ze względu na obecnie panującą w kraju sytuację, należy ściśle przestrzegać poniższych zasad:

 • w gabinecie może przebywać tylko jedna zdrowa osoba - w szczególnych przypadkach dopuszcza się obecność opiekuna (nie wlicza się personelu medycznego),
 • obowiązuje stosowanie maseczek zasłaniających usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych,
 • na pobranie można się zgłosić, jeżeli brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u pacjenta, jak i innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2),
 • zarówno pacjent, jak i domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19,
 • każdy z pacjentów będzie zobowiązany do uzupełnienia ankiety wstępnej kwalifikacji w dniu pobierania materiału do badań.

 

OGŁOSZENIE

DLA PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W ŁOPUSZNIE

 

Ze względu na zaistniałą w ostatnim czasie sytuację w kraju związaną
z epidemią COVID - 19 informujemy, że w momencie, kiedy zostaną odwołane obostrzenia dotyczące przyjmowania Pacjentów w SPZOZ GOZ w Łopusznie, w trosce  o zdrowie i bezpieczeństwo Pacjentów, rejestracja odbywać się będzie telefonicznie pod numerami:
tel. (41) 391-40-27, (41) 391-41-40


Wizyty zostaną ustalone indywidualnie dla każdego Pacjenta na konkretną godzinę.

Godziny rejestracji pozostają bez zmian tj. od 800 – 1700

 

Drodzy Pacjenci!

         W związku z ciągle trwającą pandemią w naszym kraju i nadal istniejącym niebezpieczeństwem powstania nowych ognisk zakażeń koronawirusem, podstawowym sposobem komunikacji z Ośrodkiem Zdrowia w Łopusznie pozostaje kontakt telefoniczny.

         Tylko telefonicznie można zapiać się do lekarza, zaktualizować swój numer telefonu w celu realizacji teleporady lekarskiej, podać nazwy leków, które są niezbędne do kontynuacji leczenia, otrzymać kod do realizacji e-recepty w aptece czy zasięgnąć innej informacji.

Do Ośrodka Zdrowia można dzwonić pod cztery numery telefonów:

                             (41) 391-40-27; (41) 391-41-40

         Bardzo często zdarza się, że wszystkie numery są zajęte, co wynika z dużej ilości jednoczesnych połączeń. Utrudnienie to występuje  z reguły w godzinach
800 - 1000, dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w tym bardzo trudnym dla nas wszystkich okresie.

         Ośrodek Zdrowia w Łopusznie nie jest zamknięty dla Pacjentów. Na dowód potwierdzenia ciągłej pracy SPZOZ GOZ w Łopusznie w pełnym zakresie informuję, że statystycznie w miesiącu czerwcu dziennie przyjęto w przychodni około 14 osób, udzielono około 70 teleporad, wystawiono około 78 recept, co w skali miesiąca daje około 300 wizyt osobistych Pacjentów, 1500 teleporad, 1700 recept. Oprócz tego zaszczepionych zostało 59 dzieci, wykonano różnego rodzaju zabiegi 119 osobom w gabinecie zabiegowym oraz dziennie pobierano materiał do badań od 12-15 osób. (Punkt pobrań został przywrócony od dnia 29.06.2020r. i działa do dnia dzisiejszego. Pacjenci umawiani są telefonicznie na konkretne godziny w 15 minutowych odstępach. Mimo to, przyjmowani są również Pacjenci nie umówieni.)

        Oprócz przedstawionych powyżej danych statystycznych, lekarze w przypadku konieczności wizyty u Pacjenta w domu, w pełni zabezpieczeni udają się na wizyty domowe. Wszyscy Pacjenci mają zapewnioną kompleksową opiekę. Oczywiście, aby zachować wszelkie środki ostrożności, w pierwszej kolejności Pacjenci umawiani są na teleporady. Podczas rozmowy z Pacjentem, lekarz podejmuje decyzję czy konieczna jest wizyta w Przychodni, bądź też wizyta domowa. Dzięki takiemu rozwiązaniu, unikamy kolejek osób oczekujących na wejście do gabinetu na korytarzu, a w związku z tym, również przenoszenia ewentualnych chorób z osoby na osobę.

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁOPUSZNIE

ul. Strażacka 10 26-070 Łopuszno

 • Kierownik SPZOZ GOZ w Łopusznie - Tomasz Jagiełło
 • Pielęgniarka Koordynująca - mgr Barbara Jabłońska

 

 

 

Ośrodek w Łopusznie:

-poradnia ogólna

-poradnia dziecięca

-punkt pobrań

-gabinet położnej

-poradnia '' K "

-gabinet zabiegowy

-gabinet szczepień

-gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

-gabinet pielęgniarki środowiska wychowania i nauczania

-gabinet fizjoterapii