DOSTAWA USG, SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA DO OŚRODKA ZDROWIA W ŁOPUSZNIE

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130248#

Zapytanie ofertowe nr 5/2018
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań
Oświadczenie o spełnieniu wymogów
Wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana Zapytania ofertowego nr 5/2018

Odpowiedzi cz.1
Zapytanie ofertowe nr 5/2018 - ZMIANA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130248

 

ZMIANA – 2 z 16.08.2018 do zapytania nr 5/2018

  Odpowiedzi cz.2
Zapytanie ofertowe nr 5/2018 - ZMIANA

Odpowiedzi nr. 3 do zapytania

Odpowiedzi cz.3

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1130248

Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

  Zapytanie Ofertowe nr 4/2018
  Zał.1 Formularz ofertowy
  Zał.2 Oświadczenie o braku powiązań
  Zał. 4 Wzór umowy